top of page

Történetünk

szakmánk és hivatásunk

IMG_20200624_152559.jpg

Szakmánkat, s egyben hivatásunkat a Nádudvari Népi Kézműves Szakiskolában kaptuk tanítóinktól és mestereinktől Vetró Mihály és Árvai Anikó nemezkészítőktől, akiknek szárnyai alatt fejlődni nem csak szakmai, de emberi, gondolati elmélyülést is jelentettek a tanulóévek. Kezeik alatt formálódott bennünk a nemez, mint ősi kelme szeretete, ismerete és létrehozásának tudománya. Elültetődött bennünk a hagyományok legőszintébb tisztelete, csodálata és a tárgyalkotásban az értékteremtés utáni vágy.

Kilépve a tanulóévekből elképzelhetetlennek tartottuk az életünket a mesterség gyakorlása nélkül. Botorkálva, de a biztos alapokból való kiindulás megnyugtató tudatával, telve szeretettel és alkotásvággyal megkezdtük nemezkészítői munkánkat, törekedve a legmagasabb szintű, legtartalmasabb nemezek megalkotására. Az alkotás – talán nehezen elképzelhető módon -, a legteljesebb mértékben közösen zajlik műhelyünkben. Kettőnk hozott, kapott, tanult, s érzett anyagait gyúrjuk össze egésszé minden alkotásban.

 

Nemezkészítő tanfolyamaink értékelése során mindig megfogalmazódik bennünk: létfontosságú a közös értékek, a tárgyaink által hordozott tartalmak, kézművességünk továbbadása és éltetése. Nélküle kiüresedik, kiszárad, s csak kérge marad környezetünknek.

A nemezkészítés évezredekkel korábbra visszanyúló gyökereiből táplálkozó, ma is virágzó technikáját épp úgy szeretjük hagyományőrző, ősi motívumokat magukon viselő tárgyaknál használni, mint az újabb elgondolású, modernebb, a mai kor igényeinek is megfelelő nemezeken alkalmazni.

Csodálatos a gazdagság, mely az anyag adta lehetőségekben rejlik! A különféle gyapjútípusok megismerése szinte végtelen távlatokat ad. A kísérletezés pedig igazi kaland!

Célunk az anyag megismertetése és készítési technikájának továbbadása mellett a lélek melengetése.

Bogi és karcsi

a Tekergő nemezműhely alapítói 

bottom of page